Usnesení

Usnesení Krajského soudu v Brně o změně názvu Sdružení rodičů při ZŠ v Čelechovicích na Hané na Spolek rodičů při ZŠ v Čelechovicích na Hané